MMK JU-JITSU KOŠICE


AKO TRÉNUJEME?

Naše tréningy sú zamerané na rozvíjanie rȏznych techník, či už úderov, kopov, alebo rȏznych hodov, úchopov, pák a útokov na citlivé miesta. Tréningy prebiehajú podľa metodiky vypracovanej našim učiteľom. Každý tréning má starostlivo pripravenú štruktúru.

TRÉNINGOVÁ ŠTRUKTÚRA

Jednotlivé elementy tréningu, kombinácie úderov a kopov precvičovaných najprv tieňovo, nakoniec aj na samotných sparing partneroch.

Opakovanie už známych techník, aby sa ich prevedenie stalo reflexné.

Nácvik nových techník.

Špeciálne cvičenia rozvijajúce potrebné schopnosti bojovníka ako sila, výbušnosť a vytrvalosť.

ČO NÁM JU-JITSU DÁVA?

Každý z nás od Ju-Jitsu očakáva a aj dostáva rȏzne veci. Niektorým umožňuje zbaviť sa každodenných stresov, iným prináša radosť z pohybu a zveľaduje ich pohybovú kultúru.

V každom prípade však ako bojové umenie dodáva zdravú sebadȏveru a rozvíja nielen fyzické, ale aj duševné a duchovné kvality. Bojové umenie Ju-Jitsu je vlastne komplexná sebeobrana.  Každý, kto cvičí Ju-Jitsu, si zakomponuje do techník svoje prednosti, to čo mu najlepšie sedí   a čo mu najviac vyhovuje.

 BEZPEČNOSŤ

Vzhľadom na riziká, ktoré techniky Ju-Jitsu so sebou prinášajú, kladieme veľký dȏraz na bezpečnosť.

Odber noviniek